Křišťálová noc v Nýřanech

Protižidovské útoky probíhaly v Nýřanech 10. listopadu 1938, kdy byla také vypálena zdejší synagoga.

Synagoga v Nýřanech byla včera, ve čtvrtek, pod vedením Gestapa a za intervence tamního policejního komanda ve 20 hod. zapálena a shořela. Zachovány zůstaly pouze zdi, střecha se zřítila. Tato budova je úplně neupotřebitelná a zbytky zdí by měly být podle mého odhadu zbořeny. Pokud jsem mohl zjistit, bylo spáleno vše, včetně v synagoze se nacházejících písemností.

  • Zdroj: Zpráva okresního hejtmanství ve Stříbře o průběhu křišťálové noci, SOA Plzeň, Úřad vládního prezidenta Karlovy Vary, k. 1 (viz zpráva v češtině)