Kolinec

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Kolinec

Literatura:

Kolinec v hesle: Sedláček, Václav. Přestitz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 515-519.

Návrat na mapu České republiky...