Knihy v ghettu Terezín

Význam knih a čtení pro vězně terezínského ghetta lze stěží přecenit. Téměř každý ve svém zavazadle do ghetta přivážel jednu či více knih. Většina těchto knih byla zabavena a nakonec shromážděna v Ústřední knihovně ghetta Terezín.

Osudy mnohých z těchto knih ztělesňovaly osudy jejich bývalých majitelů, Židů podle norimberských zákonů, židovských a dalších organizací. Razítka, exlibris či věnování dokumentují bohatou historii těchto knih a vzdělanost jejich čtenářů. V této prezentaci přinášíme výběr knih z knihovny terezínského ghetta dnes uchovávaných v knihovně Židovského muzea v Praze.