Knihy v ghettu Terezín

Leo Rosenberg: Die Juden in Litauen

Leo Rosenberg: Die Juden in Litauen. Berlin-München 1918

razítka: Bibliothek der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, Zentralbücherei Theresienstadt Volkslesehalle

Kniha původně patřila knihovně Lehranstalt (Hochschule) für die Wissenschaft des Judentums v Berlíně a když byla knihovna této instituce zabavena nacisty, stala se součástí Ústřední knihovny v Terezíně, konkrétně všeobecné čítárny.