Knihy v ghettu Terezín

Š. J. Agnon: Givat ha-chol

Š. J. Agnon: Givat ha-chol. Berlin 1919

podpis J. Z. Scheck, datováno 21.XII. 1943 Terezín

Jochanan Zev (Vilém) Scheck...