Knihy v ghettu Terezín

M. J. bin Gorion: Der Born Judas

M. J. bin Gorion: Der Born Judas. Leipzig 192-

razítka: John R. Warburg Stifts Bücherei, Ghetto-Bücherei, Zentralbücherei

Kniha pocházející původně z Warburgovy knihovny, která se stala součástí Ústřední knihovny v Terezíně.