Knihy v ghettu Terezín

Mordechaj Giorgo Langer: Pijutim ve-šire jedidot

Mordechaj Giorgo Langer: Pijutim ve-šire jedidot. Praha 1929

razítko: Ghetto-Zentral-Bücherei