Kantor

Heb. chazan.

Osoba, která v synagoze při bohoslužbách vede modlitby - nejčastěji zpívá texty modliteb.