Jindřichův Hradec

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Jindřichův Hradec

Literatura:

Muk, Jan. Ze zákulisí osudů Jindřichova Hradce v letech 1939-1942. Jindřichův Hradec: Městské muzeum, 1946. 47 s.

Rachmuth, Michael. Die Juden in Neuhaus. I. Teil. Jahrbuch der Gesellschaft für die Juden in der Tschechoslowakei. Prag: Taussig & Taussig, 1931, s. 186-216.

Rachmuth, Michael. Die Juden in Neuhaus. I. Teil. Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. Prag: Taussig & Taussig, 1932, s. 177-246.

Rachmuth, Michael. Neuhaus. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934.

Návrat na mapu České republiky...