Jičín

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Jičín

Odkazy:

O opravené synagoze v Jičíně na stánkách Židovské obce v Praze.

Literatura:

Jirčák, Josef. Příspěvek k dějinám jičínských židů ve století sedmnáctém a osmnáctém. Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. 1933, s. 137-152.

Jirčák, Josef. Příspěvek k dějinám jičínských židů ve století sedmnáctém a osmnáctém. Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. 1934, s. 423-434.

Pařík, Arno. Obnova jičínské synagogy. Roš chodeš. 2002, č. 5.

Martínek, Antonín. Jičín. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934.

Návrat na mapu České republiky...