Hradec Králové

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Hradec Králové

Literatura:

Doubek, Zdeněk. Židé v Hradci Králové. Hradec Králové: 1996, s. 28.

Vranová, Jitka. Život a dílo bratrů Fischlových - osobností Hradecka 20. století. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 2000, s. 112.

Domečka, Ludvík. Königgrätz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 305-310.

Návrat na mapu České republiky...