Heřmanův Městec

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Heřmanův Městec

Odkazy:

Židovské památky v Heřmanově Městci - podrobné informace o historii i současnosti, fotografie na stránkách města.

Literatura:

Kabeláč, Jaroslav. Jews and Jewish monuments in Heřmanův Městec. Heřmanův Městec: Society od friends of Jewish Culture Heřmanův Městec, 1992, s. 12.

Kabeláč, Jaroslav. Židé a židovské památky v Heřmanově Městci. Heřmanův Městec: Společnost ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci, 1992, s. 12.

Folkmann, Jakob. Heřman-Městetz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 170-170.

Návrat na mapu České republiky...