Halacha

Postup.

Souhrn právních předpisů judaismu. Spolu s Hagadou tvoří Talmud.