Hagada

Také Agada.

Vyprávěcí, nehalachické (viz halacha) pasáže v Talmudu a midraši, které nemají právní charakter. Zahrnují příběhy, bajky, anekdoty, životopisné podrobnosti o světcích atp.