Gabaj

Správce nebo pokladník synagogy.

Původně sloužil jako výběrčí poplatků a daní pro obec. V současnosti vykonává více funkcí spojených se správou synagogy.