El mole rachamim

Bože plný soucitu.

Zvláštní modlitba, která se recituje při vzpomínkových obřadech, pohřbech a některých svátcích a která vzpomíná na duše zesnulých příbuzných, mučedníků, obětí šoa apod.