Dopis Federace ŽO v ČR policejnímu prezidentovi

Vážený pane policejní prezidente,

Jak jsme se dozvěděli, chystají některé neonacistické skupiny provokativní shromáždění na den 28. října t. r. před budovou velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Během této akce má být velvyslanectví předána protestní petice proti uvěznění Ernsta Zündela. Ten byl nedávno obviněn v Německu mj. za popírání holocaustu. Je to člověk, který byl například Simonem Wiesenthalem označen za jednoho z nejnebezpečnějších popíračů holocaustu.

Chystaná akce na podporu Ernsta Zündela, na jejíž organizaci se údajně podílí i Národní odpor, je další z řady provokací, kterými se cítí poškozena zejména židovská komunita v České republice. Není třeba připomínat, že lidé, kteří přežili holocaust a kterým je v dnešní době 70, 80 a více let, považují popírání holocaustu za urážku vlastní, urážku všech jejich blízkých, kteří v nacistických koncentračních táborech zahynuli, ale i urážku všech slušných lidí v této zemi. Pokud by se neonacistickým skupinám podařilo tuto akci uspořádat, jistě by byla velmi negativně vnímána i v mezinárodním kontextu.

Dovolujeme si Vás proto, vážený pane policejní prezidente, požádat o to, aby Policie ČR ve spolupráci s dalšími institucemi této akci pokud možno zcela zabránila.

24. 10. 2005

Jiří Daníček, předseda FŽO v ČR

c/o Jiří Paroubek, předseda vlády ČR; MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy; Vladimír Vihan, starosta Prahy 1.