Dobříš

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Dobříš

Literatura:

Kopáček, Ludvík. Z historie náboženské obce israelské na Dobříši. Dobříš: 1914.

Salač, Klement. Dobříš. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 100-105.

Návrat na mapu České republiky...