Dějiny holocaustu

Výběrová bibliografie

Franková, Anne. Deník. Praha: Triáda, 2004, s. 262.

Bauer, Jehuda. Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945. New Haven - London: Yale Univ. Press, 1994, s. 306.

Bauer, Jehuda. Rethinking the Holocaust. New Haven: Yale University Press, 2001, s. 352.

Benz, Wolfgang. Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. München: Oldenbourg, 1991, s. 694.

Benz, Wolfgang. Der Holocaust. München: Beck, 1996, s. 125.

Berenbaum, Michael; Peck, Abraham. The Holocaust and History. The Known, the Unknown, the Disputed, and the Reexamined. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1998, s. 856.

Breitman, Richard. The Architect of Genocide. Himmler and the Final Solution. New York: Alfred A. Knopf, 1991, s. 335.

Broszat, Martin. Uchopení moci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 247.

Browning, Christopher R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a konečné řešení v Polsku. Praha: Argo, 2002, s. 222.

Browning, Christopher R. Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. New York: HarperCollins, 1992, s. 231.

Curtis, Michael. Verdikt nad Vichy: Moc a předsudek ve vichistickém režimu Francie. Praha: BB art, 2004, s. 456.

Gellately, Robert. Kdo podporoval Hitlera. Praha: Prostor, 2003, s. 382.

Goldhagen, Daniel J. Hitlerovi ochotní katani. Praha: Lidové noviny, 1997, s. 607.

Götz, Aly. Endlösung. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden. Frankfurt am Main: Fischer, 1995, s. 446.

Gutman, Yisrael. Encyclopedia of the Holocaust. New York: Macmillan, 1990, sv. I.-IV.

Hilberg, Raul. The Destruction of the European Jews. Chicago: Quadrangle Books, 1961, s. 788. (základní práce o konečném řešení, četná další vydání a překlady)

Hilberg, Raul. Perpetrators, Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe, 1933-1945. New York: HarperCollins, 1992, s. 352.

Hilberg, Raul. Pachatelé, oběti a diváci. Židovská katastrofa 1933-1945. Praha: Argo, 2003, s. 300.

Jäckel, Eberhard; Longerich, Peter; Schoeps, Julius H. Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Berlin: Argon, 1993, s. 1914.

Hradská, Katarína; Kamenec, Ivan; Nižňanský, Eduard. Holocaust na Slovensku. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, Židovská náboženská obec, 2003, sv. 1., 2., a 3. díl.

Klemperer, Victor. Deníky 1933-1941 . Chci vydat svědectví. Praha: Paseka, 2002, s. 599.

Klemperer, Victor. Deníky 1942 - 1945. Chci vydat svědectví II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, s. 664.

Lipstadtová, Deborah E. Popírání holocaustu. Sílíci útok na pravdu a paměť. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 352.

Longerich, Peter. Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. München: Piper, 1998, s. 772.

Maser, Werner. Hermann Göring. Praha: Argo, 2004, s. 348.

Roseman, Mark. Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky'. Praha: Dokořán, 2003, s. 174.

Safrian, Hans. Eichmann und seine Gehilfen. Frankfurt am Main: Fischer, 1995, s. 368.

Yahil, Leni. The Holocaust. The Fate of European Jewry. New York: Oxford Univ. Press, 1990, s. 808.

Zámečník, Stanislav. To bylo Dachau (Das war Dachau). Praha: Paseka, 2003, s. 440.