Další Spravedlivý mezi národy

Ve středu 23. října bylo v rezidenci velvyslance Státu Izrael Arthura Avnona uspořádáno slavnostní předání medaile a čestného vyznamenání Spravedlivý mezi národy panu Otakaru Nesvadbovi in memoriam. Otakar Nesvadba (1900-1947) pocházel z moravské kantorské rodiny. Během války byl vězněn v Mauthausenu, kde na sklonku války zachránil řadu Židů i Nežidů ze smutně proslulého evakuačního tábora Russenlager. Mezi zachráněnými byl také pan Tomáš (Tom) Luk, tehdy osmnáctiletý, který zde umíral po evakuaci z Osvětimi. Přes velké osobní riziko se O. Nesvadbovi podařilo mladého muže s gangrénou v agónii přepravit do hlavního tábora a přes skeptický názor táborových lékařů se pokusil o jeho záchranu. Ošetřoval ho, povzbuzoval, obstarával mu léky a lékařskou péči a ukrýval ho před opakovanými selekcemi celé měsíce - až do osvobození Mauthausenu. Vyznamenání bylo předáno in memoriam dceři Otakara Nesvadby, paní Jiřině Janáčové.


Klíčová slova

Otakar Nesvadba, Luk, Jiřina Janáčová, Mauthausen, Russenlager