Židovská ročenka

Vybrané články a příspěvky ze starších vydání Židovské ročeny se týkají témat holocaustu a antisemitismu.

V této sekci doporučujeme:

Osobní vzpomínky

Výpovědi očitých svědků o jejich osudech v koncentračních táborech i během pokusů o ilegální útěk.

více…

Ukázky z literatury

Úryvky z knih publikované v Židovské ročence vztahující se k tématu holocaustu.

více…