Články z dobového tisku

Obraz protižidovských zákazů a nařízení v novinách.

V Čáslavi nebudou holit Židy

Článek z časopisu Zlín, který byl původně součástí týdeníku Zlín: Sdělení zaměstnanců fy. Baťa, odštěpil se v roce 1932. Vycházel jednou týdně.

více…

Výkon prakse nearijských lékařů

Článek z Českého slova z července 1940. Původně stranické noviny České strany národně socialistické vycházeli po celé období Protektorátu Čechy a Morava, podléhaly však přísné cenzuře nacistické okupační správy.

více…