Chanuka

Zasvěcení - 25. kislev - 2. tevet (první polovina prosince).

Svátek světel na památku povstání Makabejských (2. stol. př. o. l.) a znovuzasvěcení Chrámu. Podle tradice vydržela jediná nádoba neznečištěného oleje v očištěném Chrámu zázračně hořet osm dní. Proto se po osm večerů po sobě zapalují svíce.