Český Těšín

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Český Těšín

Literatura:

Spyra, Janusz. Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1999. 79 s.

Statut der Teschner israelitischen Cultusgemeinde. Teschen: Verlag der Cultusgemeinde, 1895. 43 s.

Kantor, Miroslav. Záhuba těšínských židů. Ostrava: 1994. 123 s.

Myška, Milan. Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku. Ostrava: Krajské nakladateství v Ostravě, 1964. 164 s.

Pasz, Franciszek. Żydzi i my w Cieszynie. Cieszyn: 1997. 198 s.

Návrat na mapu České republiky...