Český Krumlov

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Český Krumlov

Viz též:

Ateliér a synagoga - článek z Roš chodeš 4/2006

Literatura:

Šoka, Ondřej. Historie českokrumlovské židovské komunity. Český Krumlov: 2000, s. 35.

Hirsch, Leopold. Böhm. Krumau. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 49-51.

Návrat na mapu České republiky...