České Budějovice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

České Budějovice

Odkazy:

Dějiny Židů v Českých Budějovicích - historie a fotografie.

Literatura:

Naše dny se naplnily. České Budějovice: Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, 2003. 304 s.

Huyer, Reinhold. Zur Geschichte der ersten Judengemeinde in Budweis. Prag: Verf F. Gesch. D. Deut, 1911. 40 s.

Housková, Hana. Kámen otčiny. Židovská ročenka. s. 56-64.

Pletzer, Karel. Z temných dob. Židovská ročenka. 1982, s. 35-43.

Freund, John. Vzpomínka na Klepy. Roš chodeš. 2001.

Böhm. Budweis. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 44-49.

Návrat na mapu České republiky...