České Budějovice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

České Budějovice

Odkazy:

Dějiny Židů v Českých Budějovicích - historie a fotografie.

Literatura:

Naše dny se naplnily. České Budějovice: Klub přátel Izraele v Českých Budějovicích, 2003, s. 304.

Huyer, Reinhold . Zur Geschichte der ersten Judengemeinde in Budweis. Prag: Verf F. Gesch. D. Deut, 1911, s. 40.

Housková, Hana. Kámen otčiny. in: Židovská ročenka, sv. 1985-86, s. 56-64.

Pletzer, Karel. Z temných dob. 1982, in: Židovská ročenka, sv. 1982-83, s. 35-43.

Freund, John. Vzpomínka na Klepy. 2001, in: Roš chodeš, sv. 2.

Böhm. Budweis. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 44-49.

Návrat na mapu České republiky...