Brtnice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Brtnice

Literatura:

Bretholz, Bertold. Die Judenschaft einer mährischen Kleinstadt Markt Pirnitz im XVIII., 2. Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice. Prag: Taussig & Taussig, 1930, s. 391-443.

Gold, Hugo. Zur Geschichte der Juden in Pirnitz. Zeitschrift für die Gechichte der Juden in der Tschechoslowakei. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1930, č. 1, s. 51-53.

Janák, Jan. Dějiny Brtnice a připojených obcí. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1980. 436 s.

Návrat na mapu České republiky...