Běleč

Ves v Čechách, 65 km JV od Prahy, 18 km SV od okr. města Tábora.

Hřbitov 2 km SV, mezi samotou Elbančice a vsí Vilice, na kraji lesa. Neznámého stáří, nejstarší dochované náhrobky z 1. pol. 18. stol., pohřby do 2. svět. války. Nová část hřb. po 2. svět. válce demolována vandaly a náhrobky po r. 1991 odvezeny. Stará část hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu po r. 1994 opravena.

V B. nebyla ŽO, hřbitov patřil ŽNO Mladá Vožice (Jung-Woschitz). Město Ml. Vožice leží 2 km JZ od B. ŽO zde existovala už počátkem 18. stol., zanikla za nacist. okupace. Dochováno několik pův. domků v ž. ulici S od náměstí, novogotická synagoga z 2. pol. 19. stol. byla po 2. svět. válce adaptována na obytný dům a po r. 1960 zbořena.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Babčice

9 km JV, synagoga snad z poloviny 19. stol. adaptovaná na obytný dům, hřbitov z 1. pol. 19. stol.

Bendovo Záhoří

5 km JJZ, modlitebna doložena v 19. stol., ž. tvořili 11 % obyv.

Dolní Hrachovice

též: Unter-Hrachowitz

7 km JJZ, modlitebna údajně existovala v 19. stol., ž. tvořili 12 % obyv.

Horní Střítež

též: Ober-Tritesch, Ober-Strietesch

8 km Z, modlitebna doložena koncem 19. stol.

Chmelná

16 km SV, zbytek synagogy snad z 18. stol., pocházel odtud dědeček hud. skladatele Gustava Mahlera.

Kamberk

1949-1991Zlaté Hory, městečko 6 km S, modlitebna doložena od 19. stol., zrušena po 1. svět. válce.

Miličín

též: Milčín

Městečko 12 km SZZ, modlitebna doložena koncem 19. stol. a na poč. 20. stol.

Miřetice

17 km SV, modlitebna údajně existovala v 19.stol.

Načeradec

Městečko 9 km SV, synagoga z poloviny 19. stol. využitá jako skladiště, cenný hřbitov z 2. pol. 17. stol., rodiště plk. Rudolfa Bejkovského (1917-1979 Nový Knín), příslušníka čs. armádního sboru v SSSR za 2. svět. války.

Neustupov

Městečko 12 km SZ, ž. tvořili až 14 % obyv., hřbitov s náhrobky od konce 17. stol., synagoga z 1. pol. 19. stol. zbořena po r. 1919, rodiště básníka Josefa Rosenzweiga-Moira (1887-1943 konc. tábor) a matky básníka Jiřího Ortena.

Odlochovice

též: Wodlochowitz

10 km SSZ, modlitebna doložena v 19. stol. a na poč. 20. stol.

Oldřichov

též: Ullershof

6 km SZZ, modlitebna doložena v 18. stol.

Petrovice

9 km SZZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Pravonín

13 km SV, synagoga z 19. stol., využitá jako půda rekreační chalupy, hřbitov s náhrobky od 1. pol. 19. stol.

Smilovy Hory

3 km JV, modlitebna doložena v 19. stol., ž. tvořili 8 % obyv.

Těchobuz

7 km JV, modlitebna doložena v 19. stol.

Zvěstov

10 km SSZ, modlitebna doložena v 1. pol. 18. stol. a v 2. pol. 19. stol.

Další významná místa:

Jankov

Ve vsi Jankově (14 km SZ) se narodil pěvec-barytonista Egon Fuchs (1886-1958 Praha).

Louňovice pod Blaníkem

V městečku Louňovicích pod Blaníkem (10 km S) se narodil spisovatel František Kafka (1909-1991 Praha).


Klíčová slova

Gustav Mahler, Rudolf Bejkovský, Josef Rosenzweig-Moir, Jiří Orten, Egon Fuchs, František Kafka, Elbančice, Vilice, Mladá Vožice, Unter-Hrachowitz, Ober-Tritesch, Ober-Strietesch, Zlaté Hory, Milčín, Wodlochowitz, Ullershof