Bechyně

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Bechyně


Literatura:

Chleborad, Arnošt. Bechin. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 23-26.