Avínu malkenu

Otče náš, králi náš.

Modlitba, která se recituje po ranní a odpolední hlavní modlitbě během deseti dnů pokání a veřejných postních dnů.