Aron ha-kodeš

svatostánek

Schránka umístěná u východní zdi synagogy, v níž jsou uloženy svitky Tóry.