Antisemitská propaganda v Protektorátu Čechy a Morava

Ukázky antisemitských textů a článků publikovaných v době Protektorátu Čechy a Morava publikujeme v naději, že přispějí k pochopení intenzity antisemitské atmosféry a téměř každodenní propagandy, jež směřovala k vyloučení Židů z české společnosti a ospravedlnění protižidovských opatření, včetně deportací do ghett a koncentračních táborů.

Při jejich čtení je třeba mít na paměti, že český tisk byl za německé okupace ovlivňován a cenzurován ze strany okupačních úřadů. Řada českých novinářů se zúčastnila pravidelných porad na Úřadu říšského protektora, kde jim byly udělovány instrukce, jak mají psát o různých tématech. Jedním z těchto témat byla i židovská otázka. Není proto divu, že nezřídka v různých českých listech ve stejnou dobu začínají vycházet nenávistné protižidovské články s téměř stejným obsahem.


Klíčová slova

zČ., B. P. B., fap., -jtm-, -jp-, -ř-, J. S., K. S., -čk-, K. S., -W-, Jinřich Bartoš, A. Krausová, Edvard Cenek, Jindřich Bartoš, -m-, Dr. Vilém Másilko, čz, VIlém Nejedlý, R. K., ČZ, jak., B. Matlach, -l-, -mr-, J. K., L. Beran, bj., kr, Gustav Dörfl, Jaroslav Šticha, -k., Jar. Pelíšek, Karel Lapčík