Aktualizace holocaust.cz

listopad 2001

12. listopadu 2001

Vzpomínky paní Rity V., nar. 1932. Byla ukrývána ve francouzském klášteře a později ilegálně uprchla do Švýcarska.

18. listopadu 2001

Fotografie k dějinám genocidy Romů v českých zemích, text Michaely Vidlákové o stromu terezínských dětí a vybrané články z Roš chodeše od července do září 2001.

26. listopadu 2001

Vzpomínka paní Rut O., která po okupaci uprchla a za války sloužila v britské armádě.