Aktualizace holocaust.cz

srpen 2002

Povodně v Čechách

Tématu povodní, které v srpnu zasáhly naše území, jsou věnovány původní články, zprávy a fotografie na holocaust.cz - viz Terezín po povodních, Jména obětí pod vodou.

12. srpna 2002

Na holocaust.cz přidán článek Andrey Braunové Knihovna v ghettu Terezín, prezentace Knihy v ghettu Terezína a stručná hesla o Emilu Utitzovi, Otto Munelesovi a Zeevu Scheckovi.