Nacionálněsocialistické "konečné řešení židovské otázky"

Nucené deportace do neznámých míst, věznění v ghettech a koncentračních táborech v nelidských podmínkách, trýznění hlady, těžkou prací, psychickým i fyzickým terorem, mučení a hromadné zabíjení lidí v plynových komorách... Taková byla skutečná podoba konečného řešení židovské otázky v Německu a v zemích, které okupovalo. Předcházela mu však řada procesů a událostí, bez kterých je obraz plánu na likvidaci všech evropských Židů neúplný.

V tomto oddělení přinášíme přehled nejdůležitějších etap předcházejících konečnému řešení, dále jeho průběh i důsledky, jejichž dopad pociťujeme v Evropě dodnes.