Database of victims

@@@_db_photo_random_@@@

Surname: Firstname: Birthdate: Residence: Address:

  • O databázi:

  • Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí.

  • Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z českých zemí. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů.

  • Databáze neobsahuje informace o přeživších.

  • Přesné adresy jsou zpravidla k dispozici pouze pro Židy z Prahy a pocházejí z registrace Židů, která v Protektorátu probíhala od podzimu 1941.

  • Více informací...

  • Tipy pro hledání:

  • Při hledání podle jména stačí zadat začátek slova. Místo jakýchkoli jiných částí jmen můžete použít % pro libovolný počet znaků, _ pro jeden znak. Zadáte-li například "%ohn", vyhledají se jména Kohn, Cohn, i Abrahamsohn. Zadáte-li "_ohn", vyhledá se Kohn a Cohn.

  • Datum narození zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR.

  • Maximálně lze vyhledat 1000 záznamů.

Facebook group
Contact: education@terezinstudies.cz
CC Write author-do not use 3.0 Czech (CC BY-NC 3.0)
The Terezin Initiative Institute The Jewish Museum in Prague
Our or foreign Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Foundation for holocaust victims Investing to the development of education
Nux s.r.o.