Staří lidé

Podle závěrů konference ve Wannsee začali být do terezínského ghetta hromadně deportováni Židé z Německa a Rakouska starší 65 let. Podstatně rozšířili řady starých lidí z Protektorátu Čechy a Morava, kteří již v Terezíně byli. Podmínky jejich života patřily k tomu nejotřesnějšímu, čím se všední den ghetta vyznačoval. Právě oni nejhůře snášeli ubytování v provizorních prostorách, jako byly půdy, či části kasemat, koňské stáje apod., postrádající základní hygienické vybavení. Staří lidé z Německa a Rakouska nadto neměli v ghettu mladší příbuzné a známé, kteří by jim mohli pomoci, ať již fyzicky nebo psychicky. Tito lidé byli také ohromeni skutečností, že pod slibem zajištění doživotního ubytování a zabezpečení lékařské a jiné péče před odjezdem do Terezína uzavírali tzv. smlouvy o zakoupení domova, které je stály prakticky všechen majetek. Ten připadl SS, podvedení staří lidé pak přijížděli zcela nepřipraveni do kruté terezínské reality a traumatizováni většinou nedokázali dlouho čelit hladu, nemocem a dalším útrapám táborového života. Jejich úmrtnost byla zvláště vysoká. Proto třebaže se v létě a na podzim 1942 pohyboval podíl vězňů nad 65 let kolem 46-50%, rychle se snižoval. V neposlední řadě i proto, že další staří lidé byli deportováni do míst vyhlazování na Východě. Komandatura SS tímto způsobem vyřešila problém přelidněnosti ghetta a nebezpečí infekčních nemocí. Období, kdy bylo možno Terezín skutečně nazývat ghettem pro staré, tak zhruba po půl roce skončilo.

Pokud v Terezíně zůstali, tvořili staří lidé tu nejubožejší kategorii vězňů, třebaže se židovská samospráva snažila ulehčit jejich situaci zřizováním domovů pro staré se základní péčí a organizovala různé pomocné akce.

Moritz Müller: Odpočívající staré ženy

  • Literatura:

  • Tarsi, Anita. Staré ženy z Německa v ghettu Terezín. 1998, in: Terezínské studie a dokumenty, s. 154-178.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.