"Konečné řešení židovské otázky"

Ačkoli nacisté přijali plán na systematické vyvražďování evropských Židů - eufemisticky nazývaný konečné řešení židovské otázky - až v lednu 1942 na konferenci ve Wannsee, kruté pronásledování a diskriminace příslušníků židovské komunity zahájili ihned po uchopení moci v Německu v roce 1933.

Zde Vám nabízíme stručné odborné texty, které se věnují jak samotnému průběhu konečného řešení, tak jeho kořenům a důsledkům v celé Evropě a na našem území.

V této sekci doporučujeme:

Ghetto Terezín

Jedinný sběrný tábor pro Židy na území Protektorátu Čechy a Morava vznikl v roce 1941 v bývalé vojenské pevnosti Terezín a měl v dějinách holocaustu výjimečné postavení. Stejně jako ostatní ghetta a tábory sloužil ke hromáždění co největšího počtu Židů a jejich věznění v nevyhovujících podmínkách, postupně byl však využíván jako nástroj k zakrytí skutečného osudu židovských obětí nacismu.

více…

Ghettoizace židovského obyvatelstva

S narůstajícím selháváním nacistické politiky nucených emigrací Židů a se získáním nových území ve střední a východní Evropě obnovili nacističtí představitelé myšlenku fyzické segregace Židů od většinové společnosti a na okupovaných územích v Polsku a v Pobaltí, kde žila početná židovská komunita, začali vytvářet uzavřené městské čtvrti - ghetta. V nich měli být jejich nedobrovolní obyvatelé likvidování prací a hladem...

více…

Zajímavé odkazy:

Final Solution: Overview (anglicky)

Literatura:

Aly, Götz. Konečné řešení: Přesun národů a vyhlazení evropských Židů. Praha: Argo, 2008, s. 352.

Roseman, Mark. Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky'. Praha: Dokořán, 2003, s. 174.

Fleming, Gerald. Hitler and the Final Solution. Los Angeles: Unversity of California Press, 1994, s. 219.

Kershaw, Ian. Hitler, the Germans, and the Final Solution. New Haven: Yale University Press, 2009, s. 394.

Další literatura

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.