Trawniki

Koncem roku 1941 byl v Trawnikách, jižně od Lublinu, v bývalé továrně na výrobu cukru vybudován pracovní tábor. Později sloužil jako tábor pro sovětské válečné zajatce a polské Židy. Náležel pod velení vyššího velitele SS a policie v lublinské oblasti Odilo Globocnika.

Na jaře roku 1942 sem byli deportováni Židé z Německa, Rakouska a Protektorátu Čechy a Morava. Mnoho z nich zemřelo hlady nebo vysílením, někteří byli deportováni do tábora Bełżec a ostatní byli zastřeleni v nedalekém lesíku.

Tábor sloužil jako výcvikový prostor pro ne příliš zkušené příslušníky SS a Ukrajince, kteří byli zajati během války a byli ochotni spolupracovat, případně pro tzv. Volkdeutsche, etnické Němce žijící mimo Německo. Mnoho z nich bylo po výcviku nasazeno jako stráže ve vyhlazovacích táborech Treblinka, Sobibor a Bełżec.

Roku 1942 byla do tábora přemístěna továrna na kartáče. Po likvidaci varšavského ghetta byly dílny Fritze Schultze přestěhovány do Trawniků. Jednalo se o krejčovské a kožešnické dílny a dílny na výrobu košťat. Mezi dělníky byl také dr. Emanuel Ringelblum a 33 členů organizace Żydowska organizacja bojowa, kteří plánovali povstání a útěk z tábora.

V květnu 1943 přivezly transporty Židy z Holandska, Bialystoku, Minsku a Smolensku na práci ve zdejší továrně, která vyráběla potřeby pro Wehrmacht. V říjnu byla výroba rozšířena. Židovští vězni pracovali také v okolí tábora na přemisťování půdy a v rašelinových dolech.

Po povstání v Sobiboru vříjnu 1943 rozhodl ze strachu z podobných povstání Himmler zavraždit většinu Židů, kteří byli ještě naživu v pracovních táborech v Generálním gouvernementu. 5. listopadu bylo v Trawnikách zavražděno deset tisíc Židů. Členové podzemní skupiny se vzbouřili, ale všichni zahynuli v boji se strážemi. Na jaře 1944 byl zbytek vězňů odvezen do tábora ve Starachowcích a tábor byl uzavřen.

Celkem prošlo táborem na 20 000 židovských vězňů.

  • Literatura:

  • Kraus, Ota; Kulka, Erich. Noc a mlha (Nacht und Nebel). Praha: Naše vojsko, 1966, s. 431.

  • Mildt, Dick de. In the Name of the People: Perpetrators of Genocide in the Reflection of Their Post-War Prosecution in West Germany: The "Euthanasia" and "Aktion Reinhard" Trial Cases (Im Namen des Volkes: Die Übeltäter des Genozids in Anbetracht ihrer Nachkriegsverfolgu. Hague: Nijhoff, 1996, s. 442.

  • Gutman, Yisrael; Saf, Avital. The Nazi Concentration Camps: Structure and Aims: The Image of the Prisoner: The Jews in the Camps (Die nazistischen Konzentrationslager: Aufbau und Ziele: Das Bild eines Häftlings: Die Juden in den Lagern). Kernermann Publishing, 1997, s. 746.

  • Židé v novodobých dějinách: Soubor přednášek na FF UK (Juden in der neueren Geschichte: Eine Sammlung von Vorträgen an der Filosofischen Fakultät der Karlsuniversität). Praha: Karolinum, 1997, s. 323.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.