Co je popírání holocaustu?

Daborah Lipstadt, profesorka moderních židovských dějin a holocaustu, Univerzita Emory
Holocaust je celosvětově nejlépe dokumentovanou genocidou. Přesto zůstává řada nejasností, kterých popírači holocaustu využívají k přesvědčování těch, kteří mají pochybnosti. Popírání holocaustu má různé formy, které rozděluji na dvě skupiny: tvrdé jádro a měkké jádro popíračů holocaustu.

Tvrdé jádro říká, že neexistoval žádný plánovaný centrální program vyhlazení Židů nacisty a že se systematické odstranění Židů z Evropy a dalších zemí nikdy nestalo. Když se někoho takového zeptáte proč by měli Židé zájem vytvářet takový mýtus, odpoví vám, že to dělali pro finanční zisk a proto, aby získali sympatie světa pro zřízení svého státu. Tím se popírání holocaustu stává formou antisemitismu - zisk peněz a zisk státu jsou samy o sobě stereotypy spojované s antisemitismem.

Měkké jádro popíračů holocaustu nepopírá holocaust jako takový. Jsou to ti, kteří říkají: Ano, jistě, holocaust se nepochybně stal, ale bylo to skutečně šest milionů? nebo Samozřejmě, holocaust se stal, ale byly ti lidé vražděni skutečně v plynových komorách?
Myslím, že každý uvažující člověk musí vidět, že je to směšný způsob myšlení.
Především, pokud by měli popírači pravdu, kdo se tedy mýlí? Podle nich v první řadě pamětníci – přeživší. Ale máme také ty, kteří přihlíželi, a především máme pachatele. Ti na obvinění z konkrétních zločinů říkali (např. při obhajobách u poválečných soudů): Neudělal jsem to. Poslouchal jsem příkazy. Mají tedy různé výmluvy a omluvy, ale nikdy neříkají, že se to nestalo.
Posluchači výroků tzv. měkkého jádra jsou často antisemité, kteří si chtějí potvrdit své pocity a názory. A nebo lidé, kteří nejsou otevřeně antisemité, ale z nějakého důvodu jim nevyhovuje představa Židů jako obětí.

Je to útok na společnost jako celek. A obvykle v každé společnosti, ze které byli nejprve odstraněni Židé, následovali další. Musíme bojovat proti předsudkům a mezi nimi zejména proti antisemitismu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.