Antisemitismus

Antisemitismus jako projev nenávisti vůči Židům provází naše dějiny již od starověku, v průběhu středověku žili vyznavači judaismu v kresťanské Evropě pod tíhou řady omezujících zákonů.

Se změnami, které přineslo osvícenství - s odklonem od důrazu na náboženskou stránku života a zdůraznění národní identity, se také změnili postoje vůči Židům. Oficiální politika uvolnila středověké omezující zákony, zrovnoprávnění a začleňování do většinové společnosti však mnozí lidé vnímali jako podezřelé a nežádoucí. Vzniká tak postoj definovaný jako antisemitismus - osočování Židů z podvádění, ziskuchtivosti a snah o ovládání ostatních národů. Na konci 19. století vyvěrají tyto nálady na povrch při tzv. antisemitských aférách a kulminační bod antisemitských tezí přichází během druhé světové války v podobě holocaustu - fyzické likvidace přibližně 6 milionů evropských Židů

V této sekci doporučujeme:

Středověké kořeny protižidovských předsudků

Soužití židů a křesťanů ve středověké Evropě bylo ovlivněno společnými základy obou náboženství, ale zejména pak jejich rozpory. V očích přestavitelů křesťanské církve byli vyznavači judaismu těmi, kteří svým nepochopením propásli šanci na spásu.

více…

Moderní antisemitismus

Projevy nenávisti vůči Židům jsou od konce 19. století definovány pojmem antisemitismus, který v sobě slučuje jak středověké osočování Židů z okrádání a ubližování křešťanům, tak nově podezření světového židovstva z touhy po ovládnutí a podrobení si ostatních národů.

více…

Dobové antisemitské karikatury a články ze světového tisku:

Sekce Antisemitismus na holocaust.cz vznikla v rámci projektu Antisemitismus jako součást české kulturní a politické tradice, který finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.