Gisela Blochová

Narozena 10. 11. 1904
Poslední bydliště před deportací: Klatovy
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Klatovy
Transport Ce, č. 444 (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
Transport Et, č. 595 (23. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

vztahující se osoby

Amálie Blochová – je vnukem / vnučkou
Narozena 09. 12. 1864.
Zahynula 14. 12. 1943 Terezín.
Zuzana Blochová – je dítětem
Narozena 22. 08. 1930.
Zahynula.
Alfred Bloch – manžel(ka)
Narozen 23. 09. 1892.
Zahynul.

historický kontext

Ce (30. 11. 1942, Klatovy -> Terezín)
celkem deportováno osob: 619
zahynulo: 584
přežilo: 35
Více
Et (23. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 1714
zahynulo: 1517
přežilo: 197
Více
Klatovy
Židovské osídlení města je doloženo již na počátku 14. století, zaniklo však vypovězením Židů v 15. století. V polovině 19. století se Židé do města vrátili a na počátku 20. století dosáhla židovská obec počtu 550 osob. Během holocaustu zahynulo přibližně 250 klatovských Židů.
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.