Kateřina Picková

Narozena 06. 04. 1869
Poslední bydliště před deportací: Neratovice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kostelec nad Labem
Transport Cl, č. 287 (13. 01. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
Zahynula 21. 01. 1943 Terezín

související dokumenty

historický kontext

Cl (13. 01. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
celkem deportováno osob: 552
zahynulo: 523
přežilo: 29
Více
Mladá Boleslav
Významné středisko židovské kultury a vzdělanosti. Nejstarší doklad o židovském osídlení pochází z roku 1471. Roku 1633 se ve zdejším ghettu ukryl před zatčením Jakob Bassevi (Baševi) von Treuenberg, finančník císařů Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda II., první Žid v rakouské říši povýšený do šlechtického stavu. Roku 1687 zde žilo 775 Židů (asi 50% obyvatel), později jejich počet klesal. Od r. 1922 do nacistické okupace udržovala židovská obec vlastní muzeum s cennými judaistickými sbírkami. Před druhou světovou válkou zde žilo 264 osob – 1% obyvatelstva, z nichž bylo 159 odvezeno do koncentračních táborů.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.