Database of victims

@@@_db_photo_random_@@@

Surname: Firstname: Birthdate: Residence: Address:

  • O databázi:

  • Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí.

  • Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z českých zemí. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů.

  • Databáze neobsahuje informace o přeživších.

  • Přesné adresy jsou zpravidla k dispozici pouze pro Židy z Prahy a pocházejí z registrace Židů, která v Protektorátu probíhala od podzimu 1941.

  • Více informací...

  • Tipy pro hledání:

  • Při hledání podle jména stačí zadat začátek slova. Místo jakýchkoli jiných částí jmen můžete použít % pro libovolný počet znaků, _ pro jeden znak. Zadáte-li například "%ohn", vyhledají se jména Kohn, Cohn, i Abrahamsohn. Zadáte-li "_ohn", vyhledá se Kohn a Cohn.

  • Datum narození zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR.

  • Maximálně lze vyhledat 1000 záznamů.

Facebook group
Contact: education@terezinstudies.cz
CC Write author-do not use 3.0 Czech (CC BY-NC 3.0)
The Jewish Museum in Prague The Terezin Initiative Institute
Our or foreign Europe for citizens anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Investing to the development of education Casablanca